Thể LoạI: Làm Việc Tại Nhà-Việc Làm

Các nhà thiết kế giảng dạy sử dụng các nguyên tắc học tập để phát triển tổ chức và chức năng của các hệ thống học tập. Tìm hiểu về trình độ học vấn, kỹ năng, mức lương và hơn thế nữa của nhà thiết kế hướng dẫn.
Bắt đầu những nỗ lực làm việc tại nhà của bạn với những ý tưởng này để kiếm thêm tiền bằng cách đón trăng từ nhà. Họ bao gồm từ dạy kèm trực tuyến đến các công việc vi mô.
Nếu bạn muốn kiếm tiền từ nhà, có rất nhiều cách để thực hiện. Duyệt qua danh sách các ý tưởng làm việc tại nhà này và tìm ý tưởng phù hợp với bạn.
Tìm hiểu cách xác định vị trí công việc BPO từ nhà trong các lĩnh vực như trung tâm cuộc gọi, nhập dữ liệu, dịch thuật, mã hóa y tế và thanh toán.