Thể LoạI: Nghề Nghiệp Quân Sự Hoa Kỳ

Chỉ có hai trong số các dịch vụ quân sự sử dụng ASVAB để đủ điều kiện vận hành.
Bài kiểm tra phụ Lý luận số học của ASVAB bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, được trả lời trong 36 phút. Nhận một số câu hỏi mẫu.
Chứng chỉ công việc trong quân đội được xác định dựa trên Điểm dòng, được tính từ điểm kiểm tra phụ ASVAB của cá nhân.
Một số hạng mục nhập ngũ nhất định cho phép người được tuyển dụng nhập ngũ với mức lương cao hơn E-1. Tìm hiểu thêm về các cấp bậc nhập ngũ nâng cao của Hải quân Hoa Kỳ.
Để đủ điều kiện cho các công việc cụ thể của Lực lượng Không quân, ứng viên phải đạt được một số điểm cụ thể trong Khu vực Chứng chỉ Năng khiếu Không quân áp dụng.