Thể LoạI: Việc Bán Hàng

Nhân viên bán xe bán các loại xe mới và cũ và giúp khách hàng thu xếp tài chính. Tìm hiểu về trình độ học vấn, kỹ năng, mức lương và hơn thế nữa của họ.
Lựa chọn từ ngữ của bạn một cách cẩn thận là điều quan trọng đối với bất kỳ nhân viên bán hàng nào. Một số từ và cụm từ nhất định sẽ làm tê liệt các quảng cáo chiêu hàng của bạn. Tìm hiểu cách điều chỉnh quảng cáo chiêu hàng của bạn.