Thể LoạI: Nghề Nghiệp Âm Nhạc

Để bán được đĩa, bạn phải cho mọi người biết bản nhạc có sẵn. Một thông cáo báo chí được viết tốt có thể truyền bá thông tin về việc phát hành album của bạn.
Bạn có muốn một công việc trong ngành công nghiệp âm nhạc? Có rất nhiều nghề nghiệp âm nhạc khác nhau để bạn lựa chọn. Tìm ra hợp đồng biểu diễn âm nhạc phù hợp với bạn.