Thể LoạI: Nghề Nghiệp Pháp Lý

Bạn đã xác định rằng nghề luật không dành cho bạn? Dưới đây là một số nghề nghiệp pháp lý thay thế mà bạn có thể cân nhắc xem bằng cấp luật của bạn sẽ giúp ích gì cho bạn.
Dưới đây là tổng quan về thực hành luật phúc thẩm bao gồm định nghĩa, nhiệm vụ công việc, kỹ năng và trình độ học vấn cần thiết để thực hành luật phúc thẩm.
Chúng tôi đã nghiên cứu các khóa học luyện thi LSAT tốt nhất dựa trên chi phí, chất lượng giảng dạy, phạm vi tài liệu học tập và hơn thế nữa. Danh sách này sẽ giúp bạn tìm khóa học chuẩn bị phù hợp với nhu cầu của bạn.
Chánh văn phòng Tòa án, còn được gọi là Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng, là cấp cao nhất của Thư ký trong hệ thống Tòa án.
Thừa phát lại là nhân viên thực thi pháp luật, những người duy trì trật tự và an ninh trong phòng xử án và hỗ trợ thẩm phán trong việc tiến hành có trật tự phiên tòa.
Thư ký tòa án chịu trách nhiệm về công việc hành chính liên quan đến việc điều hành hệ thống tòa án thành phố, quận, tiểu bang và liên bang. Tìm hiểu thêm.
Phó Thư ký Tòa án hỗ trợ việc chuẩn bị và thụ lý các phiên tòa. Tìm hiểu về nhiệm vụ công việc, trình độ học vấn, kỹ năng, mức lương và hơn thế nữa của họ.