Thể LoạI: Rời Khỏi Công Việc Của Bạn

Tìm hiểu về các lựa chọn tốt nhất để kiếm tiền khi bạn thất nghiệp, mức lương ảnh hưởng như thế nào đến trợ cấp thất nghiệp, giới hạn thu nhập và cách báo cáo thu nhập của bạn.
Có sự khác biệt giữa việc bị sa thải và bị sa thải về quyền của người lao động và khả năng truy đòi, và các tác động đối với việc nhận trợ cấp thất nghiệp.
Nghĩ đến việc nghỉ việc? Nếu bạn không thể trực tiếp từ chức, bỏ qua điện thoại là một lựa chọn. Dưới đây là lời khuyên về cách bỏ việc qua điện thoại.
Làm thế nào để từ bỏ một công việc mà bạn mới bắt đầu, với các mẹo về cách từ chức một công việc mới, bao gồm bao nhiêu thông báo phải đưa ra và những gì cần nói với người quản lý của bạn.
Nếu bạn đã thay đổi ý định nghỉ việc, có nhiều cách để thoát khỏi nó. Tìm hiểu các mẹo để rút đơn từ chức và các ví dụ sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quy trình.