Thể LoạI: Nghề Mỹ Thuật

Các trợ lý studio nghệ thuật xử lý các hoạt động hàng ngày của studio để các nghệ sĩ có thể dành nhiều thời gian hơn cho công việc của họ. Các nhiệm vụ khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của nghệ sĩ.
Lực lượng Bảo vệ Bảo tàng Nghệ thuật giữ an toàn cho nhân viên bảo tàng, du khách và các tác phẩm nghệ thuật. Tìm hiểu về giáo dục, kỹ năng, nhiệm vụ và cơ hội nghề nghiệp của họ.
Nhiều nghệ sĩ cần phải dạy hoặc làm các loại công việc khác để giúp bổ sung thu nhập của họ, đặc biệt là khi mới bắt đầu sự nghiệp của họ.
Người phụ trách nghệ thuật chịu trách nhiệm về nhiều khía cạnh của bộ sưu tập của bảo tàng. Tìm hiểu những gì cần thiết để trở thành một, cùng với mức lương và các cân nhắc khác.