Thể LoạI: Luật Việc Làm

Tiêu chuẩn về trang phục công sở ở mỗi nơi khác nhau, nhưng cách bạn ăn mặc phải phù hợp với môi trường làm việc và quy định về trang phục của công ty.
Nhân viên muốn biết những gì để mặc để làm việc. Họ muốn hòa nhập, làm việc thành công và thăng tiến trong sự nghiệp. Tìm thông tin về trang phục công sở.