Thể LoạI: Nghề Nghiệp Tội Phạm Học

Một đặc vụ của Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ điều tra các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các sản phẩm và vũ khí đó.
Sự nghiệp thực thi pháp luật mang lại nhiều lợi ích, nhưng có thể không phải là nghề phù hợp nhất với tất cả mọi người. Tìm hiểu những điều cần chú ý trong lĩnh vực nghề nghiệp này trước khi bạn nhảy vọt.
Điều tra viên của NCAA xác định xem các trường cao đẳng, vận động viên, huấn luyện viên hoặc đại lý có hành vi theo những cách mà tổ chức cho là không phù hợp hay không.
Các đại lý của DCIS, một bộ phận của Văn phòng Tổng Thanh tra, xử lý các cuộc điều tra về tội phạm liên quan đến Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.