Thể LoạI: Thư Xin Việc

Xem lại một thư xin việc mẫu để gửi cùng với một sơ yếu lý lịch để xin việc, các mẹo viết, những gì cần bao gồm, và thêm các ví dụ về thư xin việc chiến thắng trong cuộc phỏng vấn.