Thể LoạI: Nghề Nghiệp

Chuyên gia quân sự quân đội (MOS) 12C Bridge Crewmember, là một kỹ sư được giao nhiệm vụ xây dựng các cây cầu, thường xuyên trong các tình huống chiến đấu.