Thể LoạI: Hồ Sơ Nghề Nghiệp

Tìm hiểu xem tất cả nghề nghiệp của một nhà phân tích tội phạm là gì và tìm hiểu môi trường làm việc, mức lương và các yêu cầu giáo dục là như thế nào.
Máy tính điều tra pháp y là một phần của một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong tư pháp hình sự. Bạn có thể kiếm được một mức lương tuyệt vời trong một sự nghiệp xứng đáng.
Cảnh sát không thể giải quyết tội phạm nếu họ không thể tìm ra kẻ tình nghi. Tìm hiểu về công việc của nhà phân tích DNA pháp y và tìm hiểu số tiền bạn có thể kiếm được.
Phân tích dấu vân tay là một phương pháp không thể thiếu để giúp chống lại tội phạm. Tìm hiểu những gì nhà phân tích dấu vân tay làm và khám phá các yêu cầu và cơ hội công việc.